Орос улсын Цагаачлалын албаны тэргүүн Константин Ромадановский мэдэгдэлдээ : Орос улсад  гадаадын гурван сая хүн нууцаар ажиллаж байна. Одоо Орос улсад  7 сая орчим гадаадын иргэд байна.  Цагаачлалын албаны тэргүүн цааш хэлэхдээ: Орос улсад байгаа гадаадын иргэдийн олонхи нь татвар төлөхгүй , хууль зөрчиж ажиллаж байна “гэв.