65 жилийн өмнө Нюрнбергийн процесс нэртэй урьд өмнө болж  байгаагүй том хэмжээний шүүх хурал эхэлж,  нацизмын болон Гитлерын ойрын хүмүүсийг ард түмнүүдийн оролцоотой шүүх хурал олон сар өдөр үргэлжилж дэлхийн хууль цаазанд шинэ чиглэл болох –олон улсын эрүүгийн эрх бий болсон байна. Түүний чухал нь өнөөдөр бүр ч нэмэгдэж байна. Одоо олон улсын 9 шүүх нэгэн зэрэг  ажиллаж байна. Нюрнбергийн шүүх ажиллагаа 9 сар үргэлжилсэн байдаг. Шүүх хурлын үеээр нийт хүнээс 240 гэрч , өмгөөлөгч мэдүүлэг өгч, 300 мянган бичгээр ирүүлсэн мэдүүлэг болон их хэмжээний эд мөрийн баримт цугларсан байв. “Гуравдахь рейхийн “ 12 удирдагч ялын дээд хэмжээ дүүжлэх  цааз авсан юм.