Алтайн хязгаарын  хүмүүс хосгүй үзэгдэл  нүдээрээ үзлээ.  Ягаан  хотон шувууд  тэдний нутагт нисч  ирлээ.  Нисч,  их ядарсан  шувуудыг    хүмүүс   хамтран   аварч  дараа нь Барнаул хотын амьтны  хүрээлэнд  шилжүүлж өглөө.   Ер нь    африкийн  улсуудад өвөлжидөг хотон шувууд   дорнод зүгийн  энэ сарын   дулаан агаараас чигээ алдаж, өмнөд рүү биш дорнод руу нисч  ирлээ.    Оросод хотод шувууд  зөвхөн  зун буцаж ирж,  Терек. Ижил мөрнүүдийн  бэлчирт   амьдардаг юм.