Украины орон нутгийн 800 орчим  сонгуулийн төвд  давтан  сонгууль өнөөдөр  явагдаж байна.  “Урьд өмнө нэг мандаттай тойргуудад ялагчийг тодруулах боломжгүй ба дүүргийн зөвлөлийг 10-р  сарын 31 нд бүрдүүлж чадаагүйн улмаас санал асуулга явагдаж байгаа юм гэж “гэж Украины сонгуулийн төв комисс мэдээлэв. Хоёр долоо хоногийн өмнө өнгөрсөн сонгуулийн  албан ёсны дүн одоо болтол нийтэд зарлагдаагүй байна. Энэ нь сонгуулийн санал хураалтад гомдолтой нэр дэвшигчдийн шүүхийн байгууллагад гаргасан өргөдөл г гомдолтой холбоотой аж.