Казахстан  цөмийн ашигласан тулшийг хадгалах асуудлыг шийдвэрлэж   , олон улсын хэмжээнд авсан үүргээ биелүүлэв. Ашиглагдсан тулшийг  урьд Семипалатинскийн цөмийн туршилтын  талбар байсан өнөөгийн Үндэсний цөмийн төвийн дэвсгэр нутагт  50 жил хадгалах юм. Казахстаны баруун  бүст  хурдан нейтронээр ажиллах реакторыг жагсаалтаас гаргаснаас хойш МАГАТЭ-гийн хяналтын дор мөн ажил хийжээ.