Олон улсын эрчим хүчний агентлаг  2011 оны  дэлхийн нефтийн өдөр дутмын эрэлтийн магадлалыг   88,5 баррель хуртэл нэмэгдуулэв.  Энэ нь туруучийн магадлалаас 300 мянган баррелиар илуу их байна. Тус агентлагийн өнөөдер нийтлүүлсэн тайланд энэ тухай өгуулсэн гэж РИА Новости мэдээллээ. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудад түлшийн эрэлт нэмэгдсэн учир  магадлалыг хянан үзжээ.