Орос улсын ЗХ-ийг шинэчлэх чухал үе шат болсон цэргийн тойрог байгуулах ажлыг хугацаанаас нь өмнө дуусгалаа. Хабаровск хотод болж байгаа БХ яамны коллегийн явуулын хуралдаан дээр сайд Анатолий Сердюков энэ тухай өнөөдөр мэдэгдлээ. Хуучин техникийг сольж устгал хийсний хүчинд нилээд их хэрэгсэлийн чөлөөлж шинэ техник, зэвсэг авах боломжтой болох асуудлыг нилээн ул суурьтай авч үзлээ.