Орос улсын ерөнхий сайд В. Путин, Форбес сэтгүүлийн дүгнэлтээр дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий хүмүүсийн 4-рт орсон байна. Манай дэлхийн хамгийн хүчирхэг хүнээр тус сэтгүүл, БНХАУ-ын дарга Ху Зиньтаог тодоруулжээ, учир нь тэрээр эдийн засаг нь АНУ-ын дараа 2-т орж байгаа, манай гаригийн хүн амын тавны нэг нь амьдарч байгаа улсыг удирдаж байгаа билээ. Орос улсын ерөнхийлөгч Д. Медведев энэ нэрсийн жагсаалтын 12-т байна.