Өнөөдөр Шанхайд Олон улсын “ЭКСПО -2010” үзэсгэлэн хаагдаж байна.  Энэ үзэсгэлэнг нийт 70 сая хүн үзэж сонирхжээ.  Энэ бол шинэ дээдд амжилт юм. Орос улсын “ Илүү хот-илүү амьдрал” үзмэр үзэсгэлэнгийн  мөнгөн шагналыг хүртлээ. Энэ үзмэр  хүмүүсийн сонирхлыг хамгийн ихэд  татаж байсан юм.  Үзэсгэлэнг нээгдсэн үеэс  5—сарын 1 нээс хойш  нийт 7 сая хүн  үзжээ.