ИТАР-ТАСС агентлагийн мэдээлсэнээр, Ерөнхий сайд  Владимир Путины  энэ тухай ЗГ-ын  тогтоолд гарын үсэг зурсан байна.  Орос улсад шинээр эхэлж буй аж ахуйн тухай мэдээллийг цахим хэлбэрээр баримт болгож ирүүлж, цахим хэлбэрийг ашиглаж гарын үсгээ зурж болно.  Шинэ тогтоол  2011 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжих юм.