Афганистаны дөрвөн хар тамхины лабораторийг устгах ажиллааганд Орос улсын туйгай алба АНУ-тай хамтран ажиллаж байна. Энэ тухай Орос улсын  хар тамхи хянах  улсын албаны тэргүүн Виктор Иванов өнөөдөр болсон хэвлэлийн бага хурал дээр сурвалжлагчидад мэдэгдлээ. Энэ тухай манай сурвалжлагч . Энэ ажллагаа Пакистаны хилээс нилээд хэдэн км зайтай болж байна. Героин үйлдвэрлэлийн гурав, морфины нэг лабораторийг тус тус утсгаад байна. Тэрбумын дөрөвний нэгтэй тэнцэх ам.доллараар үнэлэгдэх хар тамхины героины нийлүүлэлтийг  Төв Азийн орнуудад зориулагдсаныг таслажээ. Хар тамхи нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, эктремизм ба халдлагын ажиллагаа явуулж, хүмүүсийг мансууруулж, төөрөгдөлд  оруулахад  зориулагддаг  байна гэж В.Иванов ярьлаа.  Тэрээр дээр устгасан героин  нь сая тун болох байжээ.