Оросын ВТБ банк  оросын Төмөр замын гаргасан баталгаан дор Улаанбаатар төмөр замд зүтгүүрийн вагон, замын машин болон  оросоос авах тоног төхөөрөмжинд зориулан зээл олгож байна. Энэ зээлийн тал хувь нь монголын талд  зүтгүүр болон         маневрын толгой ЗАО  “Трансмашхолдинг” худалдаж авахад чиглэгдэж байна. Төмөр замын техникийг Монгол руу ачуулах ажил   оны эцсээс явагдана.  Уг ажлыг буюу 48 зүтгүүрийн вагоныг Монголд 2011 оны 7-р сард нийлүүлж дуусгах юм.