0 Москвагийн Кремлийн бадмаараг  таван хoшуу гялалзаж эхлэснээс хойш өнөөдөр 75 жил өнгөрлөө. Анхны  таван хошуу хааны бүргэдийг сольж Спасская цамхагт бий болсон. Дараа нь   Троицкая, Никольская, Боровицкая зэрэг гурван цамхаг тийм таван хошуутай болжээ. Эрдэнээр хийсэн шинэ таван хошуу бүр 1 тонн гаруй жинтэй байв. Бадмарагыг 30 кг алтаар хавөөлөв. Өдрийн гэрлээс илүү хүчтэй тусгай дэн үйлдвэрлэсэн. Толины системээр гэрлийг жигд хуваарьлав. Одон доторхи  тольдон тусгах хэрэгсэл  таван хошууг өдөр шөнөгүй гэрэлтүүлж байна.