Оросын банк дотоодын зах зээл дээрх валютын урсгалыг аажмаар багасгаж, рублийн ханшийг чөлөөлт урсгалын горимд оруулж байна. Өнөөдөр энэ тухай оросын ТБ-ны дотоодын зах зээлийн уйлчилгээг хянах газрын оролгч дарга Георгий Гамбаров мэдээллээ.