0Киргизд байгаа ТУХН-ийн ажиглагчдын төлөөлөгчдийн тэргүүн Евгений Новожилов тус бүгд найрамдах улсад ням гаригт болсон парламентын сонгуулийн үр дүнг нааштай үнэллээ. Тэмдэглэсэн зөрчил санал хураалтад нөлөөлөгүй, мөн олон ажиглагч байсан тул будлиан гарах боломжгүй байсан гэж тэрээр өнөөдөр Бишкек хотод болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдэгдэв. Тус бүгд найрамдах улсын засаг захиргаа шударга, ил тод сонгууль явуулахыг сонирхож байгааг Евгений Новожилов өндөр үнэллээ. Саналын хуудсыг тоолсон урьдчилсан дүнгээр Киргизийн парламентад таван нам төлөөлөлтэй болсон ч, аль нь бие даан засгийн газрыг эмхэлэн байгуулах боломжгүй юм.