Оросын "ГАЗ группын" үйлдэврлэсэн автобус Венесуэлийн Каракас хотод зорчиж байна. Венесуэл хийн түлш ашигладаг нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй болж байгаа тул тус улсад 9-р сард хийгээр явдаг туршилтын хэд хэдэн автобус өгсөн юм. Автобусыг венесуэлийн цаг уурыг харгалзан, халуун газар ашиглахыг үйлдвэрлэж, Оросын өмнөд нутгийн уулархаг нөхцөлд туршсан байна.