Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн улсын их сургууль 2011 оноос 6 жилийн сургалттай болно. Ингэснээр өргөн мэдлэгтэй, сайн мэргэжилтэн буюу шинэ төрлийн төгсөгчийг бэлтгэнэ гэж Москвагийн улсын их сургуулийн захирал Виктор Садовничий мэдэгдэв. Оросын их дээд сургуулиуд дэлхийн бусад улс орны адил төгсөгчдийн чанарыг хариуцах ёстой гэж тэрээр тэмдэглэв. Их сургууль өөрсдийн загварын диплом гардуулна. Тухайлбал хавсралтыг өөрчилж, олон улсын хэлбэрт нийцүүлнэ.