Оросын нэгдлийн дэлхийн өдрийг өнөөдөр анх удаа тэмдэглэж байна. Одоохондоо албан бус ч, энэ баярыг 24 орон тэмдэглэхийг дэмжжээ. Тухайлбал ТУХН-ийн орнууд, Португали, АНУ, Турк, Финлянд, Швейцари, Швед улс байна. Үндэстний цөөнхийн түүх, соёлын үнэт зүйлийг хадгалах, орос үндэстнийг нэгтгэх үүднээс оросын нэгдлийн дэлхийн өдрийг тэмдэглэж байна.