Орос улс "Мистраль" нисдэг тэрэг тээгч хөлөг онгоц худалдан авахаар шийдэж, францын талтай гэрээний санхүүгийн нөхцөл, үндсэн үзүүлэлтийг тохиролцлоо. Оросын тэнгисийн цэргийн флотын Ерөнхий штабын дээгүүр тушаалын төлөөлөгч энэ тухай мэдэгдэв. Москва десантын нисдэг тэрэг тээгч дөрвөн хөлөгтэй болохоор төлөвлөж, үйлдвэрлэгчээс хоёрыг авч, үлдсэн хоёрыг өөрсдийн үйлдвэрт угсарна.