Швейцарийн цөмийн судалгааны Европын төвийн их адроннын коллайдерын бага дүү хэмээн нэрлэж байгаа цөмийн хэсгүүдийн дотоодын шинэ хурдасгагчийг Москва орчмын Дубна хотод байгуулж байна. "Ника" хэмээн нэрлэсэн төсөл орчлонт ертөнц үүссэн нөхцлийг бүрдүүлж, Нарны аймаг хэрхэн бүрэлдсэн тухай төсөөлөл бий болоход тус болно. Хэрэв Женевт хамгийн жижиг эгэл хэсгүүдийг олохыг хүсч байгаа бол, "Ника" төслөөр энэ хэсгүүд үүссэн үйл явцыг судалж, ертөнцийн үүслийн зарим нууцыг тайлна. "Ники" төслийг 2016 онд эхэлнэ.