0Орос улс болон шинэ тусгаар улсуудтай худалдаа эрхэлэх асуудал хариуцсан Японы холбооны мэргэжилтнүүд Колымыд хөрөнгө оруулах төслийг судалж байна. Тэд энэ зорилгоор Магаданд ирлээ. Тус холбооны эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн орлогч захирал Хара Мисуми төлөөлөгчдийг тэргүүлж байна. Одоогоор Колыма уул уурхайн компанид Японоос их хэмжээний техник импортоор авч, тус улсад био нөөц экспортолж байна. Талууд илүү өргөн хүрээнд, үр нөлөөтэй хамтран ажиллах боломжтой. Магадан муж зочдын сонирхосон мэдээлэл тухайлбал нүүрс, төмөр, гянт, молибден, алт, мөнгө, био нөөц зэргийг боловсруулах, дахин боловсруулах ирээдүйтэй төслийг танилцуулахад бэлэн байна. Японы мэргэжилтнүүд 9-р сарын 11 хүртэл Колымд ажиллаж, уул уурхай, загас агнуурын компанийн удирдлага, геологич, эрдэмтэдтэй уулзана.