Орос улс Киргизийн сургуулиудад хүмүүнлэгийн тусламж хүргэв. Бишкек хотод 5 тонн сургуулийн хэрэгсэл хүргэсэн байна. Мэдлэгийн өдөр сурагчдад 100 мянган дэвтэр, 700 цагаан толгой, 20 мянган үзэг, 120 мянга гаруй сургууль-бигчийн хэрэглэл өгсөн тухай Бишкек дахь оросын элчин сайдын яамнаас уламжлав.