0Алс Дорнодын Чукотад хүн амын тооллого эхэллээ. Тус тойргийн ихэнх суурин очиход бэрх газар оршдог тул хүн амын тооллогыг урьдаас эхэлсэн байна. Тухайлбал буга маллагч, загасчин, цаг уурчдад хамтаатай. Орос улсад хүн амын тооллогын үндсэн хэсэг 10-р сарын 14-нд эхэлнэ.