Британийн эрдэмтэд дэлхийд анх удаа хамгийн том, хамгийн хүнд ДНК хүнд залгамжтай буудайн генийг ерөнхийд нь тайллаа. Үржил селекцийн ажилтнууд буудайн одоо байгаа төрөл зүйлийг сайжруулж, шинийг бүтээх боломжтой. Мэргэжилтнүүд 16 тэрбум генетикийн үсэг агуулсан код, 80 мянга орчим генийг нээжээ.