Оросын түүхэн бэрхшээлтэй асуудлын нэг замын чанарыг ойрын 10 жилд дээшлүүлнэ гэж Засгийн газрын дэд сайд, Сангийн сайд Алексей Кудрин хэллээ. Бензиний татварыг нэмж, Холбооны замын сан байгуулсан тул ойрын 10 жилд Орос улсын замын чанарыг европын түвшинд хүргэнэ гэж тэр хэлэв.