Өмнөд Африкт болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний үр дүнг урьдчилан хэлсэн Пауль наймаалжийг 2018 онд Англид хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион явуулах кампанид ажилд элчийн хувиар урьжээ. Пауль тоглолтыг үр дүнг урьдчилан хэлэхгүй ч, 2018 оны хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд зориулсан дүрс бичлэгт оролцоно. Англид мэндэлсэн  наймаалжийг германы тэнгисийн төвд худалдсан юм.