Голланд улс Афганистанаас цэргээ гаргаж байна. Өнөөдөр тус улсын цэргийн олон улсын эвсэлд байх хугацаа дуусаж байна. Дөрвөн жилийн дотор, 2000 шахуу хүнтэй тус улсын цэргийн нэгдэл, гадаадын цэргүүдийн дотроос хамгийн үр ашигтай нь гэж тооцогдож байсан юм. Ирэх жил канадын цэргүүд тус улсыг орхино. 2015 онд британийн цэргүүдийн хугацаа дуусна.