НҮБ-ийн АЗ, 8-р сард, дөрвөн том багц асуудлуудад анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Эдгээр нь Косово, Ойрхи Дорнод, энхийг тохинуулах хүч болон далайн дээрэмчидтэй тэмцэх асуудлуудыг оролцуулсан африкийн асуудал зэрэг юм. Орос улсын ГХЯ-ны орологч сайд, НҮБ-ийн асуудлыг хариуцдаг Александр Яковенко энэ тухай мэдэгдлээ. Орос улс 8-р сарл НҮБ-ийн АЗ-ийг даргалана. Цагаан толгойн үсэглэлийн дараалалын зарчмаар, НҮБ дахь Оросын байнгын төлөөлөгч Виталий Чуркин, энэ албан тушаалд байсан нигерийн төлөөлөгч Жой Огвуг орлосон байна.