ОУСС үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш өнөөдөр 10 жил боллоо. Энэ станц бол Орос улсаас гадна 16 улс оролцож байгаа шинжлэх ухаан техникийн томоохон төсөл юм. ОУСС бол дэлхийн гадаргуу, атмосферийг судлах болон эмнэлэг, биологийн туршилт хийж байгаа олон зориулалт бүхий судалгааны цогцолбор юм. Энэ станцид 189 хүн очоод байна. Одоо ОУСС-д орос, америкийн 6 хүнтэй баг ажиллаж байна.