0"Бритиш Петролеум" компани АНУ-ын засаг захиргаанд "цэвэр усны тухай" хууль зөрчсөний төлөө 18 тэрбум долларын торгууль буюу Мексикийн булангийн америкийн нутаг дэвсгэрийн усанд компанийн буруугаас орж байгаа баррель нефть тутамд 4 мянга 300 доллар төлнө. Осол гарсан цооногоос 4 тэрбум гаруй баррель нефть усанд асгарчээ.