Севастополийн зогсоолын хаалган дээр Орос улсын болон Андреевын далбаа харагдаж эхэллээ. Севастополийн оросын талыг баримталдаг хөдөлгөөний идэвхитэнгүүд далбаануудыг зурсан байна. Энэ далбаанууд 10х4 метрийн хэмжээтэй бөгөөд хотын төвийн аль ч цэгээс сайн харагддаг юм. Яг энэ газар далбаануудыг жилийн өмнө зурсан боловч Ющенкогийн засаг захиргаа, севастополь хотын удирдагчидад, оросын билиг тэмдэгийг устгахыг тушаасан байна. Тэр үед Севастополь хотын оршин суугчид жагсаал зохион байгуулж, оросын далбааны зургийг устгах боломж өгөөгүй юм.