0Оросын авто машины томоохон үйлдвэрлэгч Автоваз болон франц-японы "Рено-Ниссан" нэгдэл 2012 оноос Тольяттид жилд 300 мянган хөнгөн машины хамтран үйлдвэрлэнэ. Төсөлд 400 сая еврогийн хөрөнгө оруулна. Гурван компанийн нэгдэл Оросын автомашины зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг 40 хувь хүртэл өсгөх бодолтой байна.