Оросын "Газпром" компани олсон ашгаар дэлхийд тэргүүлжээ. Дэлхийн томоохон 500 компанийн 2009 оны үйл ажиллагааны дүнг америкийн ажил хэргийн "Форчун" сэтгүүлд нийтэлсэн байна. "Газпром" компанийн цэвэр ашиг 24 тэрбум доллар байгаа нь 2008 оныхоос 17,8 хувиар бага байна. Тус компани энэ үзүүлэлтээр ашиг нь 50 гаруй хувиар буурсан нефтийн бүх компанийг гүйцэж түрүүлжээ. Дэлхийн томоохон 500 компанийн жагсаалтад "Газпром" компаниас гадна ЛУКОЙЛ, "Роснефть", Сбербанк, ТНК-ВР, АФК "Система" зэрэг оросын 5 корпораци багтжээ.