0Нүүр бүрэн шилжүүж суулгах мэс засал дэлхийд анх удаа Францад хийжээ. Проофессор Лоран Лантиерын удирдсан фанцын эмч нарын хамт олон 6-р сарын сүүлээр мэс засал хийсэн байна. Урьд нүүрийн зөвхөн ямар нэг хэсгийг шилжүүлэн суулгаж байв. Мэс засал 6 цаг ургэлжилжээ. Мэс засал хийлгэсэн 35 насай эрэгтэй төрөлхийн хүнд өвчтэй байсан учир царай нь их гажжээ. Тэрээр шинэ царай нь таалагдсаныг мэс  заслын дараа мэдүүллээ.