Дан нарны илчээр ажиллах  хөдөлгүүр  бухий  нисэх онгоц  өдөр шөнөгүй ургэлжлэх анхны нислэг үйлдэж өнөөдөр амжилттай дууслаа.Solar Impulse  аппаратын Швейцарт хийсэн нислэг өдөр нөөцөлсөн эрчим хүчээ шөнө хэрэглэж нисэх боломжийг  шалгах гол зорилготой байсан. Тус багаж анхны нилээд удаан75 минутын  нислэг 4-р сард хийсэн билээ.2011 онд тус аппаратаар Атлантын далайг гатлан нисч, 2013 онд дэлхийг зогсолтгүй тойрон нисэхээр төлөвлөжээ.