0Эвшээлгэх нь нойр хүргэж, ядраадаг хэмээн олон хүн боддог. Харин энэ хүний бие организмд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг америкийн эрдэмтэд тогтоожээ. Эвшээлгэснээр тархийг хөргөж, үйл ажиллагааг нь сайжруулдаг байна. Үүнийг хамгаалах механизм, тухайн хүн мэдээлэл илүү сайн хүлээж авах дасгал гэж хэлж болно.