0Оросын шинжлэх ухаан академийн материаллаг соёлын түүхийн хүрээлэнгийн славян-финляндын археологийн хэлтсийн дарга, нэрд гарсан түүхч Анатолий Кирпичников Орос улсад 2012 онд шинэ баяр тэмдэглэхийг санал болгож байна. Он дараалсан бичигт Ленинград мужийн хуучин Ладога хотод славян, фин аймгийнхан гүн Рюрикийг 862 онд ванд өргөмжилжээ. Энэ үеээс орос улсын түүх эхэлдэг гэж эрдэмтэн үзэж байна.