Александр Солженицыны гэр музей Москва хотын төвд Тверийн гудамжинд бий болно. Зохиолчийг баривчилж, зөвлөлтийн иргэний харьяалалаас хасч, улс орноос хөөх хүртэл тэрээр энэ байранд 1974 оны 2-р сар хүртэл аж төрсөн юм. Солженицыны "ГУЛАГ бүлэг арлууд" ЗХУ-ын төрийн хэлмэгдүүлэлтийн системийн "уран сайхны судалгааны туршлага" бүтээл олон улсад түгж, олон нийт тухайлбал өрнөдийнхний бодлыг өөрчлөхөд нөлөөлсөн юм.