Киргизийн сонгуулийн төв хороо ням гаригт болсон санал хураалтын дараа саналын хуудсыг тоолж дууслаа. Сонгогчдын 90 гаруй хувь нь тус бүгд найрамдах улс парламентын засаглалтай болох, мөн Роза Отунбаевад ирэх оны эцэс хүртэл ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх олгохын төлөө санал өгчээ. Иргэдийн 8 гаруйхан хувь үүнийг эсрэг санал өгсөн байна. Сонгуулийн ирц 72 хувиас давсан байна.