Шинэ үндсэн хуулиар явуулж байгаа бүх ард түмний санал хураалтын ирц сүүлийн үеийн мэдээгээр 26% буюу 728500 хүн байна гэж тус улсын СЕХ мэдээллээ. Сүүлчийн мэдээгээр Иссык-Куль муж хамгийн идэвхитэй санал өгч байна. Харин Ош, Жалалабад мужуудад ирц маш муу байна.