Оросын "Зарубежьнефть" улсын компани Кубад анхны төлөөлөгчийн газраа нээлээ. Хоёр улс нефтийн салбарт хамтран ажилласнаар арал улсын нутаг дэвсгэрээс нүүрс ус төрөгчийн түүхий эд олборлох хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдэгт Кубын суурь аж үйлдвэрийн яамны яамны зөвлөх Мануэль Марреро ёслолын үеэр мэдэгдсэн юм. Тухайлбал "Бока де Харуко" орд газрыг боловсруулах урт хугацааны тав дахь хэлэлцээрийг бэлтгэсэн байна. Тэнд орд газраас олборлох нефтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх оросын сүүлийн үеийн бүтээл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна.