0Хятадын үндэсний валютын ханш тогтвортой байна гэж БНХАУ-ын Төв банк мэдэгдлээ. Төв банкны илтгэлд юанийн огцом хэлбэлзэл нь хятадын санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдалд хүчтэй цохилт болох учир энэ нь улс орны үндсэн эрх ашигт нийцэхгүй гэж өгүүлжээ. Юанийг тогтвортой, ухаалаг тувшинд барьж байх нь валютын ханшийг бүрэлдүүлэх системийн чухал хэсэг болно гэж хятадын Төв банк мэдээллээ.