Өнөөдөр, дүрвэгсэдийн бүх дэлхийн өдрийг тэмдэглэж байна. 2001 онд НҮБ-ийн ЕА, энэ асуудлаар тусгай тогтоолыг санал нэгтэй баталсан билээ. Одоо дэлхий дээр 20 сая дүрвэгсэд болон 25 сая дотоодын дүрвэгсэд байна. ОХУ-ын ГХЯ-ны хэвлэл мэдээлэлийн албаны мэдээгээр, дүрвэгсэдийн ихэнх хэсэг нь Африкд болон афганы мөргөлдөөний бүс, Балканы хойгт байна.