Хятад улс дэлхийн худалдааны томоохон гурван талбарт багтжээ. Тус улсын Шанхай, Шэньжэн хотын фондын зах зээлийн зах зээлийн өртөг тавдугаар сарын эцэст бараг 3 триллион долларт хүрсэн байна. БНХАУ-ын үнэт цаасанд хяналт тавих хорооын илтгэлд энэ тухай дурджээ. Сүүлийн үеийн мэдээгээр Хятадын эх газрын худалдааны талбарын зах зээлийн өнөөгийн өртөг 2003 оноос хойш бараг 400 хувиар нэмэгджээ.