Улаан-Үдийн нисэх онгоцны үйлдвэр цоо шинэ загварын тээврийн нисдэг тэрэг бүтээж байна. Дэлхий дахинаа алдаршсан Ми-171 нисдэг тэрэгний суурин түшиглэн үүнийг бүтээхээр шийджээ. Нисдэг тэргийг гурван жилийн дараа бөөнөөр үйлдвэрлэнэ.