0  Молдав Оросоос хөрөнгө оруулалтын урсгалыг нэмэгдүүлэх сонирхолтой байна гэж Молдавын эдийн засгийн сайд, засгийн газрын дэд сайд Валерий Лазэр мэдэгдэв.  Тэрээр "Молдав болон Орос улс: эдийн засгийн яриа хэлэлцээ" дүрс бичлэгийн ярилцлагын үеэр ийнхүү хэллээ. Молдав Орос улсын хувьд хөрөнгө оруулалт төдийгүй өрнөдийн зах зээлд гарах сайн талбар байна гэж засгийн газрын дэд сайд тэмдэглэв.