Киргиз, Узбекистан нийтийн хийлийн нутаг дэвсгэрийн асуудлыг зохицуулах арга хэмжээ авахаар тохиролцжээ. Узбекистаны цэргийн хүнд хуягт техникийг ойрын үед Киргиз дахь Сох узбекийн анклаваас гаргахаар шийдсэн байна. Урьд тэнд үндэстэн хоорондын мөргөлдөөний улмаас хэд хэдэн хүн шархадсан юм. Узбекистаны хуягт техникийг 1999 онд Сох анклавд оруулжээ.