Зүүн афганы Нуристан мужийн Барге-Маталь тосгоныг талибчууд эзлэжээ. Кабулаас амласан тусламж ирээгүй тул аюулгүй байдлын хүчнийхэн байрлалаа орхиж дахин атаканд бэлдсэн байна. Таван өдрийн өмнө, Пакистаны нутгаас 300 алан хядагчид тус улс руу орсон байна.