Эрхүүгийн Онц байдлын яам пүрэв гаригт тус бүс нутгийн хойд хэсэгт нисдэг тэргээр аврагчдыг хүргэсэн байна. Орон сууцны байшин усанд автсан нэг тосгоны Большая Чая голд тэд цуврал дэлбэрэлт хийх бодолтой байна. Голын мөс овоорсноос 18 хүн суудаг 4 байшин усанд автсан байна. Пүрэв гаригийн өглөө ийм мэдээ иржээ. Байшингийн оршин суугчдыг төрөл садангийнд нь шилжүүлсэн бөгөөд тосгоны хүн амын амь насанд аюулгүй гэж Онц байдлын яам тэмдэглэв. Энэ хавар үерт автсан нутагт ганц ч гол эргээс халиагүй байна.