Москва хотын Улсын түүхийн музейд "Ялалтын парад" үзэсгэлэн нээгдлээ. Георгий Жуков 65 жилийн тэртээ Улаан талбайд уншисан ёслолын үг үзмэрийн дунд байна. Түүхэн музейд тэр үеийн дурсгалт баярын жинхэнэ нандин зүйлийг анх удаа тавьжээ. "Ялалтын парад" үзэсгэлэн баярын өдрийн зохион байгуулалтын арга хэмжээг өгүүлнэ. Зочид индэрт хэрхэн суусан, цэргүүд ямар дарааллаар алхасан, генералуудын баярын зоогийн зэс ямар байсан зэргийг мэдээлнэ. Мэдээж олзны тугийг хаяна.